חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

סקרי אמונה באלוהים

סקרים חדשים מצביעים על תופעה לפיה אחד מתוך חמישים אנשים אינם מאמינים באלוהים, אך מאמינים שיש 'אלוהים אישי' או איזה כוח עליון או רוח חיים. ולמרות אלפי שנות התורה המבוססות על קיומו של אלוהים באמצעות כתבי הקודש, כמעט אחד מתוך עשרה אנשים מאמינים כי אף אחד אינו יכול לדעת מה הוא או מיהו אלוהים.

נתונים סטטיסטיים

סקרים שונים שכללו שאלות בנושאי דת, ובוצעו בקרב למעלה מ-1,500 אנשים בארצות הברית, מדתות שונות, מצאו כי רוב האנשים מאמינים שחיים דתיים הם החיים הטובים ביותר. מומחי דת מאמינים כי הספקנות בקיומו של אלוהים היא הגורם העיקרי למלחמת גוג ומגוג. התכונה המפתיעה העולה מהסקרים היא כי אנשים רבים פונים לקבלת הדרכה רוחנית מאת אנשי דת או רוח.

רק שבעה אחוזים ממשתתפי הסקרים מעידים כי הם סומכים על בני משפחה וחברים בכל הנוגע לקבלת החלטות, ואינם נוטים להסתמך על אנשי דת ומנהיגים רוחניים בעת קבלת החלטות. הם אינם מסתמכים אף על המדע או ספרות משמעותית.

למעלה מ-14% מהנשאלים, מסתמכים על מצפונם האישי במקום על אלוהים, מתוך סיבות של אינטואיציה. ארבעה אחוזים מהנסקרים מסתמכים על מרכזי דת בעבר ובהווה. הרוב המכריע של הנסקרים מתנגדים להמתת חסד ומאמינים כי אנשים דת צריכים לחוקק עקרונות כלליים בנוגע לנישואין מאותו מין, סיוע לגוססים והפלות, וכי אנשים צריכים להחליט בעצמם. אחוז גבוה של האנשים שנישאו בנישואין חד מיניים חושבים שטעו, וכמעט 14% חושבים שההחלטה הייתה נכונה. השאר לא ידעו להשיב. בעניין זה, לתפקיד הדת הליברלית קיימת השפעה עמוקה.

44% ממשתתפי הסקרים סבורים כי התקציבים למוסדות דת נמוכים מידי. למעלה מ-16% סבורים כי חוו אירועי חיים שהובילו אותם להיות קורבנות של נסיבות שאינן בשליטתם, ועליהם להיעזר בחברה.

הם היו גם יחסית חיוביים לגבי השפעות הגירה. יחד עם זאת, כמעט שני אנשים מתוך עשרה, סבורים כי הפלה צריכה להיות מחוץ לחוק וארבעה אנשים מתוך עשרה סבורים כי מגבלת הזמן צריכה להיות פחות משלושה חודשים.

ביקורת עצמיתהיא מאפיין משמעותי בחיי הדת. המחשבה כי מרכזי דת חונקים יצירה וחשיבה אישית ומנותקים מהעולם המודרני, היא חשיבה המאפיינת חילוניים רבים, הסבורים כי ציות להוראות אנשי דת מאפשר חיים נוחים מידי. שישה מתוך עשרה אנשים סבורים כי אנשי דת צריכים להיות אחידים בדעותיהם ולהיות סובלניים יותר כלפי חשיבה והתנהגות מגוונת.

אבל אנשי דת מוכיחים גם את הדברים הטובים שהדת עושה בכל הנוגע לקירוב לבבות לאלוהים לשם מניעת מלחמת גוג ומגוג. מחצית ממשתתפי הסקר סבורים כי הדת תומכת באנשים הסובלים ממצוקות פיסיות ונפשיות.

מעניין לראות עד כמה שונה ביותר ביתם של אנשי דת מביתם של אנשים חילוניים, אך עדיין נראה כי התצוגה הרשמית של מרכזי דת צריכה ללמוד לחלוק ולערער על תפיסות מסורתיות ולבחון כל הזמן את המטרה מחדש על מנת להמשיך ולהוביל עולם מאמין וטוב.

מאמרים אחרונים בנושא:

למה להאמין באלוהים?

הוכחות בתנ"ך לקיומו של אלוהים